toekomst-dranken-postmix
Duurzaamheid
Duurzaamheid
4 min

De Toekomst van Dranken: Circulaire Economie en Duurzaamheid

4 min

De drankenindustrie staat op een kantelpunt. De urgentie van duurzaamheid en de principes van de circulaire economie worden steeds meer omarmd. In deze context krijgt het postmixsysteem, een systeem dat ooit een imagoprobleem had, nu erkenning als een duurzame oplossing. Daarnaast bieden BIB-verpakkingen (Bag-in-Box) een mooi voorbeeld van hoe de drankenketen volledig circulair kan worden gemaakt.

Postmixsystemen: Een Duurzame Keuze

Postmixsystemen, waarbij concentraat en water ter plaatse worden gemengd, bieden tal van voordelen. Hieronder worden er drie uitgelicht:

  • Vermindering van uitstoot: Postmixsystemen dragen aanzienlijk bij aan het verminderen van emissies door transport. Door geconcentreerde siropen in plaats van voorgevulde flesjes of blikjes te vervoeren, wordt het gewicht en het volume dat getransporteerd moet worden aanzienlijk verminderd. Dit leidt tot minder vrachtwagenritten en dus een lagere uitstoot van broeikasgassen, een belangrijk aspect in het verlagen van de ecologische voetafdruk van de drankenindustrie.

  • Efficiënt Gebruik van Verpakkingsmaterialen: Postmixsystemen maken gebruik van BiB-verpakkingen voor de siropen. Dit is niet alleen kosteneffectief maar verlaagt ook de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt. In vergelijking met individuele flessen of blikjes, die vaak uit meerdere materialen bestaan en moeilijker te recyclen zijn, bieden deze kartonnen dozen een meer duurzame oplossing.

  • Minder Verspilling: Niet iedereen wil altijd gelijk een heel blikje drinken. Met een postmixsysteem kunnen gebruikers precies de hoeveelheid tappen die ze willen, wat verspilling minimaliseert.

Door deze voordelen zijn postmixsystemen een duurzame keuze voor zowel grote als kleine bedrijven. Ze bieden een praktische, kosteneffectieve en milieuvriendelijke oplossing, die past binnen de principes van de circulaire economie.

Op weg naar een Circulaire Keten

Bag-in-Box

De Bag-in-Box (BiB) verpakking is een onderdeel van het postmixsysteem die een grote rol speelt in de transitie naar een circulaire economie binnen de drankenindustrie. Een BiB verpakking bestaat uit een stevige, flexibele plastic zak, beschermd door een kartonnen doos. Dit systeem biedt een aantal milieuvoordelen ten opzichte van traditionele flesjes en blikjes:

  • Minder Materiaalgebruik: In vergelijking met glazen flessen of aluminium blikjes, vereist de productie van een BiB minder materiaal. Dit vermindert niet alleen de impact op het milieu, maar maakt het transport ook efficiënter door minder gewicht.

  • Efficiëntie in Transport en Opslag: BiB-verpakkingen zijn compact en efficiënt te vervoeren en op te slaan. Ze nemen minder ruimte in beslag dan kratjes flessen en trays met blikjes, wat resulteert in minder CO2-uitstoot tijdens het transport en een verminderde opslagvoetafdruk.

  • Circulaire Terugname en Recycling: Een aspect van BiB-verpakkingen is dat ze door leveranciers kunnen worden teruggenomen voor recycling. Het karton en plastic van de verpakkingen worden gescheiden en gerecycled, waardoor de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit sluit aan bij het principe van de circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en gerecycled, in plaats van als afval te eindigen.

Handzame Bag-in-Box verpakkingen


De combinatie van deze factoren maakt BiB-verpakkingen niet alleen een milieuvriendelijke keuze, maar ook een praktische en economisch aantrekkelijke optie voor de drankenindustrie. Door het gebruik van BiB-verpakkingen te integreren in hun bedrijfsmodel, kunnen bedrijven bijdragen aan een duurzamere wereld en tegelijkertijd efficiëntie en kostenbesparingen realiseren.

Refurbishing van Postmix Machines

Een ander aspect van kringloopeconomie in de drankenindustrie is het refurbishen (renoveren) van postmix machines. Dit proces speelt een belangrijke rol in het verlengen van de levensduur van deze apparaten en draagt bij aan de duurzaamheid van de gehele sector.

onderhoud-grapos

Hieronder leggen we uit hoe het refurbishen van postmix machines de circulaire economie versterkt:

Hergebruik en Levensduurverlenging
Vermindering van Afval: Door het refurbishen van postmix machines verminderen we de hoeveelheid elektronisch afval. In plaats van machines te vervangen, worden ze hersteld, geüpgraded en weer als nieuw gemaakt. Dit vermindert de afvalstroom en draagt bij aan een schonere milieu.

Efficiënt Gebruik van Bronnen
Refurbishing maakt efficiënt gebruik van bestaande materialen en componenten. Door bestaande machines te renoveren, wordt de behoefte aan nieuwe grondstoffen verminderd, wat de druk op natuurlijke hulpbronnen verlicht.

Kostenbesparing
Het opknappen van apparatuur kan ook aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. In plaats van te investeren in volledig nieuwe systemen, kunnen bedrijven hun huidige machines opfrissen tegen een fractie van de kosten.

Duurzame Transformatie in de Drankenindustrie

De implementatie van de kringloopeconomie in de drankenindustrie is een stap richting een duurzamere toekomst. Deze transformatie wordt niet alleen gedreven door milieuoverwegingen, maar ook door de groeiende vraag van consumenten naar duurzame opties. Een treffend voorbeeld van deze transitie is te vinden in de casestudy van Moments & More, een tankstation dat een verandering heeft doorgevoerd in hun aanbod van dranken.

Van Flesjes en Blikjes naar Duurzame Opties


Moments & More heeft, naast de traditionele verkoop van frisdrank in flesjes en blikjes, een duurzamer systeem geïntroduceerd. Dit initiatief illustreert mooi hoe bedrijven klantbewustzijn verhogen, de belasting op milieu verminderen en hoe je voorop kunt lopen in de markt.

Klantbewustzijn Verhogen
Door het aanbieden van duurzame alternatieven, zoals postmixsystemen, verhogen bedrijven het bewustzijn van klanten over de milieueffecten van hun keuzes. Dit is een belangrijke stap in het stimuleren van een verandering in consumentengedrag.

De belasting op het milieu verminderen
Het vervangen van eenmalige verpakkingen door duurzamere alternatieven helpt de milieubelasting te verminderen. Dit omvat niet alleen minder afval, maar ook een verlaging van de CO2-uitstoot door vermindering van transport en productie van wegwerpverpakkingen.

Markttrends Volgen en Leiden
Moments & More laat zien dat het mogelijk is om niet alleen markttrends te volgen, maar ze ook te leiden. Door proactief duurzame oplossingen te implementeren, positioneren bedrijven zich als voorlopers in de transitie naar een groenere toekomst.

Een Duurzame Toekomst in de Drankenindustrie

De toekomst van de drankenindustrie ligt onmiskenbaar in de richting van duurzaamheid en circulaire economie. De transitie, zoals geïllustreerd door innovaties in postmixsystemen, de implementatie van Bag-in-Box-verpakkingen, en de voortrekkers zoals Moments & More, toont aan dat een duurzame toekomst niet alleen noodzakelijk, maar ook haalbaar en voordelig is voor bedrijven.

De verschuiving naar duurzaamheid is niet langer een nichebeweging, maar een essentiële stap voor elke onderneming in de drankensector. Deze verandering wordt gedreven door zowel verantwoordelijkheid nemen voor het milieu als door de groeiende vraag van consumenten naar milieuvriendelijke producten. Bedrijven die deze trend omarmen, positioneren zichzelf als leiders in de industrie en tonen aan dat economisch succes hand in hand kan gaan met ecologische verantwoordelijkheid.

Deze ontwikkelingen benadrukken een belangrijke boodschap: duurzaamheid en zakelijk succes zijn niet exclusief. Integendeel, ze versterken elkaar. Door te investeren in duurzame technologieën en oplossingen, kunnen bedrijven in de horeca niet alleen hun ecologische voetafdruk verkleinen, maar ook een sterkere band opbouwen met hun klanten en zich differentiëren in een concurrerende markt.

In conclusie, de toekomst van de drankenindustrie ligt in het balanceren van economische groei met ecologische duurzaamheid. De voorbeelden van postmixsystemen, BiB-verpakkingen, en circulariteit bieden een roadmap voor andere bedrijven die deze cruciale transitie willen maken. Door deze weg te volgen, kunnen bedrijven niet alleen bijdragen aan een groenere planeet, maar ook een duurzaam en welvarend bedrijfsmodel opbouwen voor de toekomst.


Links:

Postmixsystemen

Klantcase: Moment's & More Zevenbergschenhoek