recycling

Wat is recycling?

Met recycling doelen we op het opnieuw gebruiken van materialen. Bepaalde materialen zijn nog steeds bruikbaar nadat het product zelf dat niet meer is. Hierdoor is het zinvol om het opnieuw te scheiden in grondstoffen en er vervolgens weer andere materialen van te maken.

Er zijn tal van grondstoffen waarbij het mogelijk is om deze werkwijze aan te houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • glas
  • metaal
  • plastic
  • papier

Middels recycling is er minder behoefte aan het winnen van nieuwe grondstoffen. Hierdoor putten we de aarde als geheel minder snel uit. Bovendien levert het recyclen van materialen minder zwerfafval op. Middels het systeem van statiegeld spoort men mensen bijvoorbeeld aan om lege flessen terug te brengen. Dit in plaats van ze weg te gooien. 

Hergebruik

Recycling is weer iets anders dan hergebruiken. Bij hergebruiken blijft het materiaal namelijk volledig intact en wordt het in dezelfde staat opnieuw gebruikt. Bij recycling vindt er dus eerst een proces van verwerking plaats. Aan de hand daarvan ontstaan er nieuwe producten, van oude materialen. Recycling is daarmee een proces dat veel bijdraagt aan het verbeteren van het milieu.