Alles wat je moet weten over VLAREMA
Duurzaamheid
Duurzaamheid
5 min

Alles wat je moet weten over VLAREMA

5 min

Wist je dat vanaf 1 Januari 2020 evenementen in Vlaanderen 90% van hun wegwerpverpakkingen moeten inzamelen en recycleren? 

Voor overheden gelden nog strengere regels. Zij mogen naast hun evenementen ook in hun gebouwen geen wegwerpverpakkingen meer gebruiken. Juist omdat de overheid het goede voorbeeld dient te geven wanneer het aankomt op initiatieven om plastic te verminderen en het milieu te beschermen.

Dit alles heeft te maken met VLAREMA. Het VLAREMA is een Vlaams decreet dat bedrijven oplegt afval te sorteren. Het wil er onder andere voor zorgen dat Vlaamse bedrijven minder wegwerpverpakkingen gaan gebruiken. In dit artikel lees je wat Vlarema inhoudt voor jouw bedrijf en hoe jij deze regeling in de praktijk zal kunnen naleven.

Wat is VLAREMA

Het VLAREMA of Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen is een decreet dat in werking trad in 2012 om ervoor te zorgen dat men meer duurzame materialen gaat gebruiken. Het VLAREMA werd in het leven geroepen niet om alleen de afvalberg te verkleinen maar vooral om ervoor te zorgen dat bedrijven vooral met duurzame materialen zullen werken. Bijvoorbeeld wanneer het aankomt op het schenken van dranken. Op 1 januari 2020 trad er echter een nieuwe wijziging op in het decreet waardoor men nu geen wegwerpverpakkingen meer mag gebruiken voor het schenken van dranken.

Daarnaast mogen er op evenementen zoals festivals en fuiven geen plastic of wegwerpbekers meer gebruikt worden. De laatste jaren waren er natuurlijk al een heleboel initiatieven van evenementen waar je voor een klein bedrag een duurzame beker kon kopen of huren. Vaak bestaan deze bekers uit een duurzaam en hard soort plastic waardoor de bekers makkelijk gewassen en hergebruikt kunnen worden. Daarnaast kan je de beker ook gewoon mee naar huis nemen en thuis hergebruiken.

Wat is het doel van Vlarema

Het doel van Vlarema ligt hem niet enkel in het verkleinen van de hoeveelheid afval maar ook in het gebruiken van herbruikbare, recycleerbare materialen. Of materialen die goed zijn voor het milieu. Via Vlarema wil de overheid een betere regelgeving in werking laten treden omtrent het vervoeren en verwerken van afval. Maar ook het gebruik van grondstoffen, de rapportering over afvalstoffen en de selectieve inzameling bij bedrijven. Al bij al waren deze initiële regels van VLAREMA in 2012 een grondbeginsel waar nu ieder jaar wijzigingen aan doorgevoerd worden om zo een duurzamere samenleving te bekomen. De regeling ziet vooral toe op het afval dat wordt geproduceerd door bedrijven.

Onder VLAREMA is de definitie van afvalstoffen in het kort: alle materialen zijn die niet meer nodig zijn. Dit kan gaan van zand tot bakstenen en zelfs plastic bekers. Het is natuurlijk belangrijk voor het milieu dat al deze afvalstoffen op een correcte manier worden vervoerd, gerecycleerd of worden verwerkt.

Voor wie geldt de regeling?

VLAREMA geldt enkel voor bedrijfsafval. Het afval van private consumenten wordt op een wekelijkse of tweewekelijkse basis opgehaald. Bedrijven staan zelf in voor het ophalen van hun afval wat heel wat geld kan kosten. VLAREMA zorgde er in 2012 voor dat ook bedrijven nu verplicht waren om te sorteren en dat er contracten ondertekend moeten worden door bedrijf en afvalverwerkingsbedrijf waarbij alle verschillende soorten materiaal die worden opgehaald worden benoemd moeten worden. Ook de manier van ophaling of recyclage dient uitgelegd te worden.

 

Welke materialen moeten gesorteerd worden?

Je bent verplicht om de 21 verschillende soorten materiaal apart te sorteren en in sommige gevallen zelfs om ze apart te laten ophalen.

 1. Klein gevaarlijk afval
 2. Glas
 3. Papier en karton
 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. Groenafval
 6. Textiel
 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 8. Afvalbanden
 9. Puin
 10. Afgewerkte olie
 11. Gevaarlijke afvalstoffen
 12. Asbestcementhoudende afvalstoffen
 13. Afgedankte apparatuur en containers die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 14. Landbouwfolies
 15. Afgedankte batterijen en accu’s
 16. PMD (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons)
 17. Hout
 18. Metalen
 19. Plastic folies
 20. Harde plastics
 21. Piepschuim
 22. Matrassen (vanaf 1-1-2021)

Wat is VLAREMA wijziging 7

Op 1 januari 2020 ging er een nieuwe wijziging in werking van het VLAREMA decreet dat een grote impact kan hebben op organisatoren van evenementen en feestjes. Het gebruik van wegwerpbekers zal op die manier verboden worden. Enkel wanneer de organisator 90% van de bekers kan inzamelen en kan recycleren zijn wegwerpbekers nog toegestaan. In 2022 zal deze grens opgetrokken worden naar 95%. Nu, in de praktijk wil dit natuurlijk zeggen dat grote fuiven of festivals geen gebruik meer gaan kunnen maken van wegwerpbekers gezien het niet enkel moeilijk is om bekers in te zamelen, maar ook om ze van het andere afval te scheiden.

Overheden zijn echter nog heel wat strenger voor zichzelf – zij mogen helemaal geen afvalbekers meer gebruiken, zelfs niet wanneer ze weer ingezameld worden. Op die manier geven ze namelijk het goede voorbeeld. Vanaf 1 Januari 2022 zal deze wijziging nog verder uitgebreid worden naar eten waar eten niet mag aangeboden worden in wegwerp containers of op wegwerp borden.

Daarnaast bracht VLAREMA wijziging nr 7 ook enkele kleine veranderingen met zich mee. Zo is het nu voor handelaren helemaal verboden om klanten een gratis plastic wegwerp zak aan te bieden en zal je vanaf 1 Januari 2022 geen stickers meer op groenten en fruit zien kleven op enkele uitzonderingen na.

Ook moeten afvalophalers nu met klanten communiceren hoe het afval gesorteerd moet worden en zijn afvalophalers nu verplicht al het afval visueel te controleren om te kijken of de sortering correct verloopt.

Wat betekent Vlarema wijziging 7 in de praktijk?

In de praktijk betekent dit onder andere dat je duurzame bekers gaat moeten bestellen wanneer je een evenement of bedrijfsfeest geeft. Dit kan op korte termijn extra kosten met zich meebrengen maar op lange termijn is het natuurlijk wel zo dat je mooie bekers hebt met jouw bedrijfsnaam of logo op die je jaar op jaar weer opnieuw kan gebruiken.

Daarnaast moet je ook betere afspraken gaan maken met je afvalverwerker. Met hen zul je moeten bekijken hoe jullie samen kunnen werken om te voldoen aan de nieuwe regels van VLAREMA wijziging 7.

Indien je een nieuw bedrijf of een evenementen VZW opricht is het een goed idee het VLAREMA document inclusief alle wijzigingen goed door te nemen en contact op te nemen met het lokale afvalverwerkingsbedrijf. 

Grapos en VLAREMA 

Grapos produceert als sinds de jaren ‘60 dranken en schenk apparatuur. We leveren onze dranken niet in flesjes of blikjes, maar in een bag-in-box verpakking. In deze verpakking zit een extract en deze doos is verbonden met een koeler die aangesloten is op de waterleiding. Met een druk op de knop worden water en extracten vermengd met elkaar waardoor er vers een drankje gemaakt wordt. 

Minder afval!

Als je op deze manier frisdrank maakt wordt er gigantisch veel minder afval geproduceerd.
Eén BiB-verpakking is goed voor tot wel 250 liter frisdrank. Dat komt overeen met 500 plastic flesjes van 0,5 liter of 750 blikjes van 0,33l. Deze flesjes/blikjes hoeven niet meer te worden ingezameld en gescheiden om te recycleren. Met een systeem van Grapos wordt het verminderen van wegwerpverpakkingen erg gemakkelijk!

Met Grapos verminder je wegwerpverpakkingen.

In onze productcatalogus vertellen we meer over de duurzaamheid van onze producten. U kunt hem hier gratis downloaden.

Wat kunnen we voor u inschenken?

We leveren een breed assortiment aan smaken. Dit betekent dat we u kunnen helpen met alle soorten frisdrank. Of u nu op zoek bent naar cola of naar fruitsap: we hebben overal een passend schenksysteem voor. Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.